Odpowiedzialność za brak stosownej ilości krwi ponosi szpital - ciekawe rozstrzygnięcie SA w Łodzi - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Odpowiedzialność za brak stosownej ilości krwi ponosi szpital - ciekawe rozstrzygnięcie SA w Łodzi

11 lipca 2017

Odpowiedzialność za brak stosownej ilości krwi ponosi szpital - ciekawe rozstrzygnięcie SA w Łodzi

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 maja 2017 r., wydanego w sprawie o sygn. akt I ACa 1433/16 przyjęto, iż w razie gdy do szpitala zgłasza się osoba cierpiąca na zaburzenia krwawienia, to sam szpital z odpowiednim wyprzedzeniem powinien dla niej zamówić krew jak również inne preparaty, które mogłyby okazać się niezbędne w razie powstania krwotoku przy operacji. Wyrok ten zapadł w oparciu o następujący stan faktyczny: powodowie, tj. niedoszły mąż zmarłej kobiety oraz małoletni syn zmarłej pozwali szpital i ubezpieczyciela szpitala o zapłatę odszkodowań, a także zwrot kosztów pogrzebu i renty. Powództwo to okazało się zasadne jedynie w części, sądy orzekające w obu instancjach uznały bowiem, że pozwani powinni zwrócić powodom 8000 zł tytułem kosztów pogrzebu, zaś tytułem odszkodowań łącznie 140 000 zł. W lipcu 2007 r. narzeczoną powoda przyjęto na oddział ginekologiczny pozwanego szpitala z uwagi na zbliżający się termin porodu. U kobiety stwierdzono małopłytkowość. Poród rozpoczął się w sposób naturalny, nie mniej po urodzeniu syna (także występującego jako powód w niniejszej sprawie), doszło do masywnego krwotoku z narządów rodnych kobiety. Interweniujący lekarze podjęli decyzję o usunięciu macicy, organizując jednocześnie transport krwi i płynów krwiopochodnych. Od momentu rozpoczęcia się krwotoku aż do operacji pacjentka straciła około 3 litrów krwi. Już po przeprowadzeniu operacji lekarze stwierdzili, że u rodzącej mogło dojść do krwotoku wewnętrznego, w następstwie czego podjęli decyzję o kolejnej operacji. Kobieta zmarła jednak kilka godzin po jej przeprowadzeniu. Ustalenia poczynione w sprawie dowodzą, że przyczyną śmierci kobiety był masywny krwotok poporodowy z macicy, powikłany zaburzeniami krzepliwości krwi. Sądy orzekające w sprawie uznały, że szpital, jeżeli zdecydował się na przyjęcie pacjentki i stwierdził u niej określone dolegliwości zdrowotne, powinien był zabezpieczyć niezbędny zapas preparatów krwi i osocza na wypadek wystąpienia krwotoku, czego w niniejszej sprawie nie uczyniono. Oczywistym jest tymczasem, że kobieta miałaby znacznie większe szanse na przeżycie, gdyby odpowiednio wcześniej zarezerwowano dla niej krew. Jej brak natomiast spowodował opóźnienie postępowania ratującego życie pacjentce, co skutkowało jej śmiercią.  W opisywanej sprawie szpital za późno zamówił dla pacjentki krew, zbyt późno została ona także przetoczona. Co ważne – zamówionej krwi i tak było zbyt mało, bowiem wówczas brakowało jej w całym kraju. W tym miejscu warto dodać, że ważność świeżej krwi wynosi jedynie 5 dni, nie przechowuje się jej szpitalach, ale uzyskuje się ją wyłącznie dla konkretnych pacjentów w sposób bieżący. Nie stoi to jednak na przeszkodzie temu, by szpitale tworzyły własne rezerwy świeżo mrożonego osocza krwi, ponieważ taki preparat ma długą ważność, a nadto jest łatwo dostępny. W niniejszej sprawie pozwany szpital taką rezerwą nie dysponował. Powyższe rozważania pozwoliły Sądom orzekającym w sprawie na zgodne przyjęcie, że odpowiedzialność za stan skutkujący śmiercią młodej kobiety ponosi zarówno szpital jak i podmiot go ubezpieczający. Wszak gdyby w odpowiednim momencie przetoczono krew pacjentce, miałaby ona szanse na przeżycie.

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem stanie się przestępstwem - o projekcie zmian w Kodeksie Karnym

5 grudnia 2018

Choć projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 czerwca 2018 r. jest obecnie na etapie opiniowania, już dziś wzbudza dyskusje. Przewiduje on bowiem szereg nowych rozwiązań jak choćby poprawienie skuteczności mechanizmów wymuszających wykonywanie rozstrzygnięć sądu sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem czy zwiększenie ochrony interesu...

Od 1 stycznia PIT wypełni Krajowa Administracja Skarbowa

5 grudnia 2018

Wraz z początkiem nowego roku wejdą w życie istotne ułatwienia dla osób fizycznych. Otóż nie będą one musiały samodzielnie wypełniać PITu, gdyż będzie mógł to zrobić za nie sam urzędnik skarbowy. Obecnie każdy podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe w formie papierowej bądź elektronicznej (poprzez system e-Deklaracje). Od stycznia do wskazanych...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną