Jeżeli sąd karny orzekł zakaz, to organ administracji nie może go rozszerzać - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Jeżeli sąd karny orzekł zakaz, to organ administracji nie może go rozszerzać

19 lipca 2017

Jeżeli sąd karny orzekł zakaz, to organ administracji nie może go rozszerzać

Taką konkluzję przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w swoim wyroku z dnia 8 marca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II SA/Po 1034/16. Meritum sprawy sprowadzało się do ustalenia,  czy można zwrócić kierowcy dokument prawa jazdy kategorii A, C i C+E wówczas, gdy prawomocnym wyrokiem sąd karny orzekł wobec niego zakaz prowadzenia tylko takich pojazdów mechanicznych, dla których prowadzenia wymagana jest kategoria B. Kierowca zwrócił się do starosty o wydanie prawa jazdy kategorii A, C, CE, jednakże ten odmówił wydania wskazanych dokumentów, na co mężczyzna wniósł skargę do sądu administracyjnego. Swoje stanowisko argumentował tym, że organ administracji nie może rozszerzać zakazu, jaki orzeczony został przez sąd karny, ponieważ to sąd, a nie organ orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów. WSA w Poznaniu uznał skargę za zasadną, w jego opinii wprowadzenie w art. 12 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627), reguł odnoszących się do odmowy wydania dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a sprowadzających się do obligatoryjnego rozszerzenia zakresu dolegliwości, ponad to, co określone zostało w prawomocnym orzeczeniu sądu powszechnego, narusza zakaz ponownego karania obywatela za ten sam czyn. WSA w swoich rozważaniach zauważył, że Sądy powszechne w pierwszej kolejności badają motywację sprawcy, następnie zaś – w razie ustalenia, że kierujący nie dopuściłby się podobnego zachowania prowadząc samochód ciężarowy, ograniczają zakaz prowadzenia pojazdów wyłącznie kategorii B. Dodał też, iż kara (w tym orzeczone środki karne), jaka została ukształtowana przez Sąd, każdorazowo ma zapewniać w najpełniejszy możliwy sposób bezpieczeństwo ruchu drogowego. Opisywany tutaj wyrok jest nieprawomocny.  

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem stanie się przestępstwem - o projekcie zmian w Kodeksie Karnym

5 grudnia 2018

Choć projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 czerwca 2018 r. jest obecnie na etapie opiniowania, już dziś wzbudza dyskusje. Przewiduje on bowiem szereg nowych rozwiązań jak choćby poprawienie skuteczności mechanizmów wymuszających wykonywanie rozstrzygnięć sądu sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem czy zwiększenie ochrony interesu...

Od 1 stycznia PIT wypełni Krajowa Administracja Skarbowa

5 grudnia 2018

Wraz z początkiem nowego roku wejdą w życie istotne ułatwienia dla osób fizycznych. Otóż nie będą one musiały samodzielnie wypełniać PITu, gdyż będzie mógł to zrobić za nie sam urzędnik skarbowy. Obecnie każdy podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe w formie papierowej bądź elektronicznej (poprzez system e-Deklaracje). Od stycznia do wskazanych...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną