W 2019 r. zmianie ulegnie okres przechowywania akt pracowniczych - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

W 2019 r. zmianie ulegnie okres przechowywania akt pracowniczych

25 października 2017

W 2019 r. zmianie ulegnie okres przechowywania akt pracowniczych

Wczoraj, tj. 24 października 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Rząd zamierza skrócić czas przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat oraz wprowadzić elektroniczną formę przechowywania takiej dokumentacji. Opisane zmiany miałyby wejść w życie z początkiem 2019 r. Najistotniejsze zmiany obejmą dokumentację osobową i płacową pracowników oraz zleceniobiorców. Pracodawca będzie miał bowiem obowiązek przechowywać ją nie przez 50, ale jedynie 10 lat. Tak znaczące skrócenie tego okresu będzie możliwe dzięki temu, że dane dotyczące pracowników i zleceniobiorców na bieżąco, w imiennych raportach miesięcznych będą przekazywane do ZUS, a następnie zapisywane na koncie ubezpieczonego. Takie rozwiązanie ma wpływać pozytywnie przede wszystkim na bezpieczeństwo pracownika, który zostanie zwolniony z konieczności wykazywania przed ZUS, że jego dane zostały poprawnie zapisane. Skrócenie okresu przechowywania informacji o pracownikach dotyczyć będzie tych osób, które nawiązały stosunek pracy po 1998 r., ale przed dniem 1 stycznia 2019 r. Warto podkreślić, że długie przechowywanie dokumentacji o pracownikach kosztuje pracodawców ok. 130 mln zł rocznie. Ponadto, również w innych krajach europejskich obowiązuje okres przechowywania informacji zbliżony, a nawet krótszy do postulowanego przez Rząd, w tym np. w Danii wynosi on 5 lat, a w Niemczech 6-10 lat (do celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych). Kolejnym ważnym rozwiązaniem będzie możliwość prowadzenia, a także przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej w postaci elektronicznej, co ma przyczynić się do poprawienia jakości dokumentacji i oraz zaoszczędzić czas potrzebny na znalezienie pożądanych dokumentów. Co ważne, dokumentacja elektroniczna ma być odpowiednio zabezpieczona, tak aby nie dochodziło do jej usunięcia czy nielegalnego wykorzystania.

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem stanie się przestępstwem - o projekcie zmian w Kodeksie Karnym

5 grudnia 2018

Choć projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 czerwca 2018 r. jest obecnie na etapie opiniowania, już dziś wzbudza dyskusje. Przewiduje on bowiem szereg nowych rozwiązań jak choćby poprawienie skuteczności mechanizmów wymuszających wykonywanie rozstrzygnięć sądu sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem czy zwiększenie ochrony interesu...

Od 1 stycznia PIT wypełni Krajowa Administracja Skarbowa

5 grudnia 2018

Wraz z początkiem nowego roku wejdą w życie istotne ułatwienia dla osób fizycznych. Otóż nie będą one musiały samodzielnie wypełniać PITu, gdyż będzie mógł to zrobić za nie sam urzędnik skarbowy. Obecnie każdy podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe w formie papierowej bądź elektronicznej (poprzez system e-Deklaracje). Od stycznia do wskazanych...

Kolejne postępowanie zakończone sukcesem

4 grudnia 2018

Niedawno przed Sądem Okręgowym w Szczecinie zakończył się interesujący proces. W imieniu klientki domagaliśmy się od jednego ze szczecińskich szpitali zadośćuczynienia w wysokości 60 tys. zł oraz odszkodowania w kwocie 20 tys. zł w związku z doznanymi przez nią cierpieniami fizycznymi i psychicznymi. Pozwany szpital u reprezentowanej przez nas klientki...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną