WSA: za lot przełożony z powodu usterki należy się odszkodowanie - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

WSA: za lot przełożony z powodu usterki należy się odszkodowanie

31 października 2017

WSA: za lot przełożony z powodu usterki należy się odszkodowanie

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w swoim wyroku z dnia 25 października 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VII Sa/Wa 2771/16. W niniejszej sprawie pasażerowie lotu z Wrocławia na grecką wyspę Zakynthos, który był zaplanowany na 12 czerwca 2015 r., musieli poczekać na wylot dzień dłużej, ponieważ pilot w trakcie kołowania zauważył usterkę i zrezygnował ze startu w celu oddania maszyny do przeglądu. W wyniku przeglądu okazało się, że maszyna jest sprawna i przełożony lot można odbyć w tym samym dniu o godzinie 17:45. Jednakże i ten lot nie doszedł do skutku, ponieważ lotnisko na Zakynthos było już zamknięte i nie przyjęłoby samolotu. Ostatecznie pasażerowie udali się na wyspę 13 czerwca 2015 r. o godzinie 14:00, jednakże z uwagi na zaistniałe komplikacje, pasażerowie Małgorzata i Maciej M. wraz z kilkoma innymi osobami wystąpili do przewoźnika o odszkodowanie za opóźniony lot. Przewoźnik odmówił zapłaty odszkodowania, argumentując że w niniejszej sprawie miały miejsce nadzwyczajne okoliczności. Pasażerowie nie zgodzili się z tym stanowiskiem i wysłali skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC). Ten jednak również zaaprobował stanowisko linii lotniczych. Prezes ULC zaznaczył, że opóźniony start lotu wynikał z usprawiedliwionych przeszkód, które trudno było przewidzieć. Co prawda, rzekomej usterki nie stwierdzono, ale i tak zachowano niezbędne wymogi bezpieczeństwa i prawidłowo dokonano przeglądu. Co więcej, już w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, wydanym w sprawie o sygnaturze C- 315/15, Trybunał ten stwierdził, że zobowiązania przewoźników lotniczych winny być ograniczone lub ich odpowiedzialność całkowicie wyłączona wówczas, gdy zdarzenie powstało na skutek nadzwyczajnych okoliczności, których nie sposób było uniknąć mimo podjęcia racjonalnych środków. Zdaniem Prezesa ULC stanowi nadzwyczajną okoliczność sytuacja, kiedy to decyzja kierownictwa lotów w stosunku do danego samolotu skutkowała powstaniem opóźnienia, przełożeniem lotu na kolejny dzień czy odwołaniem jednego lub kilku lotów w danym dniu pomimo podjęcia takich środków, aby zapobiec nieprawidłowościom. WSA nie zgodził się w żadnej mierze z twierdzeniami Prezesa ULC. Sąd ten stwierdził mianowicie (za rozporządzeniem PE i Rady 261/2004), iż nadzwyczajne okoliczności odnoszą się do takich wszak okoliczności, których nie można przewidzieć. Tymczasem usterki maszyn stanowią ryzyko przewoźnika i jako takie należą do zdarzeń nieodzownie związanych ze specyfiką takiej działalności. Ponadto rozstrzygnięcie przywołane przez Prezesa ULC zapadło w oparciu o zupełnie inny stan faktyczny, a zatem nie może znaleźć przełożenia na grunt niniejszej sprawy. Jak orzekł WSA pasażerom udającym się do Grecji należy się zatem odszkodowanie w wysokości 400 euro, co Sąd obliczył w oparciu o wskazania z rozporządzenia (WE) nr 261/2004.

Łatwiejszy dostęp do książek dla osób niewidomych

14 grudnia 2018

28 grudnia wejdzie w życie ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Ustawa wdraża na grunt polskiego prawodawstwa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania...

Koniec problemów z niechcianymi SMS-ami

14 grudnia 2018

Dnia 12 grudnia br. weszły bowiem w życie ważne zmiany w ustawie Prawo Telekomunikacyjne, które przewidują możliwość zablokowania wszystkich usług Premium, w tym zwłaszcza niechcianych SMS-ów, nawet, gdy usługi te są bezpłatne. Nowe regulacje pozwalają na określenie kwotowego progu dla wydatków na usługi Premium (odpowiednio 35,100 lub 200 zł) bądź...

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną