Kiedy odmowę wjazdu do Polski uznać należy za bezprawną? - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Kiedy odmowę wjazdu do Polski uznać należy za bezprawną?

4 grudnia 2017

Kiedy odmowę wjazdu do Polski uznać należy za bezprawną?

W dniu 21 listopada 2017 r., w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1829/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym stwierdził, że Straż Graniczna złamała prawo nie wpuszczając cudzoziemca do Polski w sytuacji, gdy uprzednio nie przesłuchała go na okoliczność tego, w jakim celu chce przekroczyć granicę. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien Tadżyk Fatkhvdin M. chciał dołączyć do swojej żony oraz dzieci, którzy przebywali już w Polce. Mężczyzna był działaczem zdelegalizowanej partii i obawiając się represji – uciekł z kraju. Początkowo przedostał się do Turcji, tam jednak chciano odesłać go z powrotem do Tadżykistanu, toteż przez zieloną granicę uciekł na Ukrainę. Choć Tadżyk nie znał języka polskiego, gdy stawił się na polsko-ukraińskiej granicy został przesłuchany bez tłumacza. Z rozmowy z nim sporządzono jednak notatkę służbową. Zdaniem funkcjonariuszy obcokrajowiec nie złożył wniosku o azyl i w związku z tym powinien być odesłany na Ukrainę. Od decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej o odmowie wjazdu, Fatkhvdin M. odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, powołując się na naruszenie art. 34 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj.Dz.U. 2017 poz. 2206), opisującego poszczególne czynności, jakich winien dopełnić funkcjonariusz przed wydaniem decyzji odmawiającej wjazdu na obszar Rzeczypospolitej. WSA uchylił decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej, uznając, że była ona bezzasadna oraz wydana z naruszeniem prawa. Jak podkreślił Sąd funkcjonariusze nie przesłuchali mężczyzny w obecności pełnomocnika i tłumacza, co było niezbędne dla ustalenia celu jego wjazdu do Polski. Zdaniem WSA przekroczenie granicy a wniosek o azyl to dwie osobne instytucje. W opinii sędzi Anny Palkiewicz-Kluj: ,,notatka służbowa ma istotne znaczenie, gdyż z niej wynikało, że cudzoziemiec nie prosił o udzielenie ochrony. Jednak bez przesłuchania takie ustalenia są niedostateczne.” Opisywane rozstrzygnięcie nie jest prawomocne.

Łatwiejszy dostęp do książek dla osób niewidomych

14 grudnia 2018

28 grudnia wejdzie w życie ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Ustawa wdraża na grunt polskiego prawodawstwa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania...

Koniec problemów z niechcianymi SMS-ami

14 grudnia 2018

Dnia 12 grudnia br. weszły bowiem w życie ważne zmiany w ustawie Prawo Telekomunikacyjne, które przewidują możliwość zablokowania wszystkich usług Premium, w tym zwłaszcza niechcianych SMS-ów, nawet, gdy usługi te są bezpłatne. Nowe regulacje pozwalają na określenie kwotowego progu dla wydatków na usługi Premium (odpowiednio 35,100 lub 200 zł) bądź...

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną