Czy lekarz może donosić na pacjentów? - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy lekarz może donosić na pacjentów?

6 czerwca 2018

Czy lekarz może donosić na pacjentów?

Nad tą kwestią pochylił się Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu z dnia 29 maja 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt SDI 13/18. Sprawa dotyczyła lekarza Grzegorza Ś., wobec którego toczyło się postępowanie dyscyplinarne. Mężczyzna został obwiniony o to, że po tym jak udzielił poszkodowanej Agnieszce P. porady medycznej dotyczącej jej dziecka, wystosował pismo do dyrektora jednego z ośrodków pomocy społecznej, w którym poinformował, że kobieta niewłaściwie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Podniósł też, że jest ona osobą niewydolną wychowawczo, a na poparcie swoich słów przytoczył przykłady jej zachowań wobec dziecka. Co ciekawe, Grzegorz Ś. swoje pismo opatrzył pieczątką lekarską. Wskutek zawiadomienia lekarza pracownik opieki społecznej przeprowadził kontrolę mającą na celu sprawdzenie, jak Agnieszka P. zachowuje się w stosunku do dziecka. Po interwencji stwierdzono, że informacje uzyskane od lekarza nie były prawdziwe, a Grzegorz Ś. przekazał je ośrodkowi pomocy społecznej jedynie po to, aby wziąć odwet na kobiecie. Okazało się bowiem, że lekarz był szwagrem ojca dziecka, który pozostawał w konflikcie z Agnieszką P. Z kolei o tym, że dziecko ma być źle traktowane przez matkę dowiedział się właśnie od jej byłego partnera. Sąd lekarski I instancji uznał, że Grzegorz Ś. jest winny zarzucanego mu czynu, który oceniono jako naruszenie zasad etyki zawodowej, wszak w myśl art. 1 ust. 3 Kodeksu Etyki Lekarskiej ,,naruszeniem godności zawodu jest każde postępowanie lekarza, które podważa zaufanie do zawodu”. Mężczyzna został ukarany naganą. Grzegorz Ś. odwołał się od wyroku do Naczelnego Sądu Lekarskiego, jednak ten utrzymał zaskarżone orzeczenie w mocy. Ostatecznie sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Obwiniony we wniesionej przez siebie kasacji podkreślał, że ograniczono mu prawo do obrony, a nadto dotychczas błędnie ustalono stan faktyczny sprawy, bowiem istniały przyczyny do przeprowadzenia kontroli społecznej Agnieszki P., a wystosowane przez niego pismo nie było donosem. W opinii lekarza ma on obowiązek zawiadomić odpowiednie organy, jeżeli w danej rodzinie dochodzi do przemocy, tym bardziej, że w niniejszej sprawie działał on dla dobra dziecka. Naczelny rzecznik odpowiedzialności dyscyplinarnej, który również brał udział w postępowaniu, domagał się oddalenia kasacji. Wskazywał on mianowicie, że zarzut, jaki wysunięto wobec Grzegorza Ś. nie dotyczył wysłania przez niego pisma, ale jedynie umieszczenia na fałszywym zawiadomieniu pieczątki lekarskiej. Sąd Najwyższy kasację oddalił uznając ją za niezasadną. Jak zauważył SN obwiniony lekarz w wiadomości do ośrodka pomocy społecznej świadomie podał takie dane, które godziły w dobre imię matki dziecka, sugerujące, że Agnieszka P. się nim nie opiekuje, podczas gdy przeprowadzona kontrola wykazała, że kobieta właściwie zajmowała się małoletnim. Sędzia Marek Pieruszyński podkreślił, że: ,,powoływanie się na naruszenia konstytucyjnej wolności wypowiedzi jest niesłuszne. W tej sprawie istotne było, że nie zwykły obywatel, lecz lekarz posługujący się pieczątką przekazał błędną informację. A co więcej lekarz spokrewniony z ojcem dziecka, który wiedział o konflikcie między rodzicami”. Podsumowując swoje rozważania Sąd Najwyższy stwierdził, że lekarz w przypadkach tego rodzaju, obowiązany jest kierować się szczególną ostrożnością oraz wysłuchać obie strony, zanim zdecyduje się na wysłanie stosownej informacji. Tymczasem w niniejszej sprawie Grzegorz Ś. kierował się wyłącznie racjami byłego partnera Agnieszki P., a tym samym podważył zasadę zaufania do zawodu lekarza.

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem stanie się przestępstwem - o projekcie zmian w Kodeksie Karnym

5 grudnia 2018

Choć projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 czerwca 2018 r. jest obecnie na etapie opiniowania, już dziś wzbudza dyskusje. Przewiduje on bowiem szereg nowych rozwiązań jak choćby poprawienie skuteczności mechanizmów wymuszających wykonywanie rozstrzygnięć sądu sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem czy zwiększenie ochrony interesu...

Od 1 stycznia PIT wypełni Krajowa Administracja Skarbowa

5 grudnia 2018

Wraz z początkiem nowego roku wejdą w życie istotne ułatwienia dla osób fizycznych. Otóż nie będą one musiały samodzielnie wypełniać PITu, gdyż będzie mógł to zrobić za nie sam urzędnik skarbowy. Obecnie każdy podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe w formie papierowej bądź elektronicznej (poprzez system e-Deklaracje). Od stycznia do wskazanych...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną