Bankowość elektroniczna zapewni dostęp do E-zdrowia - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Bankowość elektroniczna zapewni dostęp do E-zdrowia

13 września 2018

Bankowość elektroniczna zapewni dostęp do E-zdrowia

Już od połowy października każda osoba korzystająca z bankowości elektronicznej, będzie mogła za jej pośrednictwem przejść do Internetowego Konta Pacjenta i zapoznać się z dokumentacją medyczną na swój temat. W środę 12 września br. weszła bowiem w życie tzw. ustawa o Krajowym Węźle Identyfikacji Elektronicznej. Jak podkreśla Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński uruchomienie tzw. Krajowego Węzła pozwoli nawiązać współpracę z bankami, wskutek czego aż 10 mln osób korzystających z bankowości elektronicznej uzyska dostęp do kont pacjenta: ,,teraz w bankach internetowych działa zakładka e-Urząd, dzięki której można złożyć np.: wnioski dotyczące świadczeń takich jak 500 plus. Na podobnej zasadzie, jednym kliknięciem, ma być możliwy dostęp do IKP”. Co ciekawe, do chwili obecnej Internetowe Konto Pacjenta założyło nieco ponad 500 osób. Niemniej zaznaczyć trzeba, że w chwili obecnej nie są na nim dostępne jeszcze wszystkie informacje, jakie docelowo mają się na nim znaleźć. Zdaniem Wiceministra Janusza Cieszyńskiego zachętą do korzystania z takiego konta będzie fakt, że już wkrótce znajdą sią na nim nowe funkcjonalności, stanie się ono jeszcze bardziej przejrzyste dla pacjenta, a nadto: ,,od 15 października każdy, kto będzie mieć IKP, będzie mógł sprawdzić kwotę odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale także zobaczy, ile kosztowały świadczenia, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia”. Ale czy takie konto w ogóle jest potrzebne? Pomysłodawcy IKP wskazują, że za jego pośrednictwem każdy pacjent będzie mógł upoważnić inną osobę do dostępu do swoich danych medycznych oraz informacji o stanie zdrowia. Oprócz tego poprzez konto będzie można wyrazić zgodę (lub odmowę jej wyrażenia) na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych, a także uzyskać informacje w przedmiocie wysokości środków publicznych przeznaczonych na sfinansowanie świadczenia. Internetowe Konto Pacjenta pozwoli również zapoznać się z informacjami o wystawionych zwolnieniach lekarskich, wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne płaconej przez usługobiorcę, a nawet dowiedzieć się, jakie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przysługują pacjentowi w danym dniu. Wejście w życie nowych przepisów umożliwi również dostęp do części usług oferowanych w ramach tzw. Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), który udostępnia Narodowy Fundusz Zdrowia za pośrednictwem IKP.

Łatwiejszy dostęp do książek dla osób niewidomych

14 grudnia 2018

28 grudnia wejdzie w życie ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Ustawa wdraża na grunt polskiego prawodawstwa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania...

Koniec problemów z niechcianymi SMS-ami

14 grudnia 2018

Dnia 12 grudnia br. weszły bowiem w życie ważne zmiany w ustawie Prawo Telekomunikacyjne, które przewidują możliwość zablokowania wszystkich usług Premium, w tym zwłaszcza niechcianych SMS-ów, nawet, gdy usługi te są bezpłatne. Nowe regulacje pozwalają na określenie kwotowego progu dla wydatków na usługi Premium (odpowiednio 35,100 lub 200 zł) bądź...

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną