O dopuszczalności zbycia komórek i garaży w ramach wspólnoty mieszkaniowej - uchwała SN - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

O dopuszczalności zbycia komórek i garaży w ramach wspólnoty mieszkaniowej - uchwała SN

19 listopada 2018

O dopuszczalności zbycia komórek i garaży w ramach wspólnoty mieszkaniowej - uchwała SN

W dniu 15 listopada 2018 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 52/18. W swojej uchwale SN podkreślił, że możliwym jest zbycie pomieszczenia przynależnego do lokalu, który stanowi odrębną nieruchomość wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i przyłączenie tego pomieszczenia do innego lokalu, ale znajdującego się w granicach tej samej wspólnoty mieszkaniowej. Ponadto, Sąd ten zauważył, że dla dokonania podziału prawnego lokalu będącego odrębną nieruchomością potrzebna jest uchwała, w której swoją zgodę na podział wyrażą właściciele poszczególnych lokali, zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Należy podkreślić, że istota sporu w niniejszej sprawie zasadzała się na tym, że w pewna właścicielka mieszkania w jednej z wrocławskich wspólnot mieszkaniowych zakupiła niewielką komórkę przynależną do nieruchomości od innego właściciela, który również był członkiem wspólnoty. Sąd wieczystoksięgowy, przed którym toczyło się postępowanie musiał odpowiedzieć na pytanie, cz w tego rodzaju transakcji wymagana jest zgoda wszystkich członków wspólnoty oraz czy odłączenie pomieszczenia stanowi podział nieruchomości na gruncie art. 22 ust. 4 ustawy o własności lokali. Przepis ten stanowi, że: ,,połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu wymaga zgody właścicieli lokali wyrażonej w uchwale. W razie odmowy zainteresowany właściciel lokalu może żądać rozstrzygnięcia przez sąd”. Z uwagi na złożoność obu tych zagadnień, Sąd orzekający w sprawie zwrócił się z tymi pytaniami właśnie do Sądu Najwyższego. Co ważne, SN orzekł nie tylko o tym, że w omawianej sytuacji niezbędna jest uchwała wspólnoty, ale dodał również, że aby skutecznie złożyć wniosek o wpis pomieszczenia przynależnego do KW wystarcza samo oznaczenie bez potrzeby nadawania takiemu pomieszczeniu osobnego numeru. Sąd Najwyższy podkreślił przy tym, że dozwolony jest obrót pomieszczeniami przynależnymi między właścicielami odrębnych lokali w ramach wspólnoty. Takie działania każdorazowo należy jednak traktować jak podział nieruchomości, przez co zawsze wymagają one zgody członków wspólnoty. Sąd zwrócił również uwagę na fakt, że mając na względzie na dopuszczalność obrotu nimi, garaże czy strychy nie stanowią części składowych rzeczy w myśl art. 47 kc.

Łatwiejszy dostęp do książek dla osób niewidomych

14 grudnia 2018

28 grudnia wejdzie w życie ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Ustawa wdraża na grunt polskiego prawodawstwa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania...

Koniec problemów z niechcianymi SMS-ami

14 grudnia 2018

Dnia 12 grudnia br. weszły bowiem w życie ważne zmiany w ustawie Prawo Telekomunikacyjne, które przewidują możliwość zablokowania wszystkich usług Premium, w tym zwłaszcza niechcianych SMS-ów, nawet, gdy usługi te są bezpłatne. Nowe regulacje pozwalają na określenie kwotowego progu dla wydatków na usługi Premium (odpowiednio 35,100 lub 200 zł) bądź...

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną