Udostępnianie danych z rejestru PESEL na nowych zasadach - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Udostępnianie danych z rejestru PESEL na nowych zasadach

20 grudnia 2018

Udostępnianie danych z rejestru PESEL na nowych zasadach

Wraz z początkiem nowego roku mają zostać usprawnione prace urzędów, a wnioski o udostępnianie danych z rejestru PESEL mają być rozpatrywane w krótszym czasie niż obecnie. Nowe regulacje obejmują udostępnianie danych rejestrowych pozyskiwanych zarówno w trybie jednostkowym jak i przy pomocy urządzeń teletransmisyjnych uprawnionym jednostkom, w tym np. sądom, komornikom czy prezydentom miast. Aktualnie zgodę na udostępnianie danych z rejestrowych za pomocą urządzeń transmisyjnych posiada ok. 1 000 podmiotów w całej Polsce. Podmioty te nie muszą więc każdorazowo zwracać się o udostępnienie im żądanych informacji, gdyż otrzymują one wszelkie dane dzięki systemowi teleinformatycznemu. Od stycznia 2019 r. urząd, który otrzyma wniosek o udostępnianie danych jednostkowych od podmiotu mającego dostęp do danych rejestrowych za pomocą urządzeń teletransmisyjnych (a obecnie urzędy otrzymują nawet kilkaset tysięcy wniosków rocznie), będzie mógł odmówić rozpatrzenia wniosku poprzez wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Z takiego rozwiązania urzędy nie będą mogły jednak skorzystać z przypadku indywidualnych wniosków obywateli. Z kolei z początkiem maja 2019 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające roczny limit danych rejestrowych, o których udostępnienie będzie można wnioskować – będzie on wynosił 300 danych jednostkowych, czyli dotyczących jednej osoby albo osób zameldowanych pod jednym adresem i co roku będzie się odnawiał. W sytuacji, gdy wnioskodawca przekroczy limit będzie musiał zaczekać do kolejnego roku albo wnioskować o udostępnienie danych w trybie teletransmisji. Warto wspomnieć, że omówione zmiany stanowią rezultat wejścia w życie ustawy z dnia  22 marca 2018 o komornikach sądowych.

Powstanie Agencja Badań Medycznych

21 grudnia 2018

Rada Ministrów przyjęła niedawno projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych (ABM), który został jej przedłożony przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Do zadań Agencji ma należeć m.in. działanie na rzecz wspierania rozwoju medycyny i nauk o zdrowiu poprzez organizowanie niekomercyjnych badań klinicznych czy prowadzenie analiz. Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, ABM ma...

Ważne zmiany dotyczące wywłaszczenia nieruchomości - projekt ustawy

21 grudnia 2018

Rada Ministrów przyjęła niedawno projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, który dostosowuje regulacje ustawowe do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. i 12 grudnia 2017 r. Omawiana nowelizacja przewiduje, że poprzedni właściciele lub spadkobiercy nieruchomości, która została wywłaszczona będą mogli dochodzić zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości...

Banki szybciej odpowiedzą na reklamacje klientów

20 grudnia 2018

Już od 20 grudnia 2018 r. obowiązuje krótszy termin rozpatrywania reklamacji przez banki. Został on bowiem skrócony z 30 dni aż do 15 dni. Ponadto, zmianie uległa też kwota, od której uzależniona jest odpowiedzialność klientów za nieautoryzowane transakcje z kwoty 150 do 50 euro. Obie zmiany stanowią efekt wdrożenia dyrektywy...

Postanowienie o przeszukaniu będzie można zaskarżyć

17 grudnia 2018

Zażalenie na postanowienie o przeszukaniu ma przysługiwać osobie kontrolowanej i będzie wnoszone do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia czynności. Rozwiązanie to wynika z uchwalonej przez Sejm w miniony piątek nowelizacji ustawy o policji i szeregu innych ustaw, która doprecyzowuje czynności, jakie funkcjonariusze mogą podjąć podczas kontroli, dostosowując...

Łatwiejszy dostęp do książek dla osób niewidomych

14 grudnia 2018

28 grudnia wejdzie w życie ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Ustawa wdraża na grunt polskiego prawodawstwa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną