Czy mieszkańcy mogą sprzeciwić się budowaniu pod ich oknami centrum handlowego? - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy mieszkańcy mogą sprzeciwić się budowaniu pod ich oknami centrum handlowego?

21 grudnia 2016

Czy mieszkańcy mogą sprzeciwić się budowaniu pod ich oknami centrum handlowego?

Naczelny Sąd Administracyjny dnia 14 grudnia 2016 r. wydał ważne rozstrzygnięcie w wywołującej wiele emocji sprawie o sygn. akt II OSK 743/15. Ustalił mianowicie, że spółdzielnia mieszkaniowa może sprzeciwiać się postanowieniom planu miejscowego, jeżeli jego postanowienia będą oddziaływać na jakość życia mieszkańców, nawet jeśli bezpośrednio nie dotyczą ich nieruchomości. Wydany przez NSA wyrok dotyczy warszawskiej spółdzielni SAM-81, która w imieniu swoich mieszkańców, protestowała przeciwko przewidzianej w miejscowym planie rozbudowie centrum handlowego, budowie parkingu oraz pętli autobusowej nieopodal domów jej mieszkańców. Okna części mieszkań miały bowiem znajdować się w odległości 30 metrów od centrum handlowego, co spowodowałoby wzmożony hałas, ale też większą liczbę spalin czy utrudniony dojazd mieszkańców do posesji. Spółdzielnia, powołując się na art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zakwestionowała miejscowy plan, zarzucając mu m.in. niewskazanie rozwiązań, które łagodziłyby skutki planowanych przedsięwzięć. W toku postępowania, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że spółdzielnia w ogóle nie może kwestionować planu jako że nie udowodniła posiadanego przez siebie interesu prawnego. Odmiennie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny, uchylił wyrok WSA i nakazał mu ponownie zbadać sprawę. W opinii NSA prawo do skarżenia miejscowego planu mają nie tylko inwestorzy, ale również właściciele nieruchomości, na które plan może oddziaływać. Zdaniem tego Sądu żaden właściciel nie może utrudniać ponad miarę korzystania z własności przez innych właścicieli.

Łatwiejszy dostęp do książek dla osób niewidomych

14 grudnia 2018

28 grudnia wejdzie w życie ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Ustawa wdraża na grunt polskiego prawodawstwa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania...

Koniec problemów z niechcianymi SMS-ami

14 grudnia 2018

Dnia 12 grudnia br. weszły bowiem w życie ważne zmiany w ustawie Prawo Telekomunikacyjne, które przewidują możliwość zablokowania wszystkich usług Premium, w tym zwłaszcza niechcianych SMS-ów, nawet, gdy usługi te są bezpłatne. Nowe regulacje pozwalają na określenie kwotowego progu dla wydatków na usługi Premium (odpowiednio 35,100 lub 200 zł) bądź...

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną