Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący konfiskaty rozszerzonej - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący konfiskaty rozszerzonej

29 grudnia 2016

Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący konfiskaty rozszerzonej

W dniu 20 grudnia 2016 r. rząd przyjął przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie Kodeksu Karnego oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczyć będą przepadku rozszerzonego (konfiskaty rozszerzonej) i polegać mają na wprowadzeniu możliwości orzeczenia takiego przepadku wobec sprawców przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności powyżej lat 5. Również osoba, które została skazana za poważne przestępstwo będzie musiała udowodnić, że zgromadzony przez nią w ciągu 5 lat przed popełnieniem przestępstwa majątek, pochodzi z legalnego źródła. Sama instytucja konfiskaty rozszerzonej ma obejmować zarówno korzyści uzyskane bezpośrednio z działalności przestępczej jak i uzyskane pośrednio np. przez zainwestowanie. Dodatkowo, przepadkowi podlegać będą również dobra uzyskane dzięki posiadaniu korzyści z przestępstwa. Możliwe będzie również orzeczenie przepadku wobec osób trzecich, które uzyskały od sprawcy mienie bezpłatnie albo za kwotę znacznie niższą od jego wartości rynkowej i wiedziały (lub powinny były wiedzieć), że działania te służą usunięciu konfiskaty. Projekt zmian przewiduje również możliwość orzeczenia przepadku korzyści, gdy postępowanie zostanie zawieszone albo umorzone, a zatem w sytuacji, gdy nie został wydany wyrok skazujący. Co ciekawe, możliwy będzie również przepadek przedsiębiorstwa, które wprawdzie nie należało do sprawcy przestępstwa, ale którego właściciel – będący osobą fizyczną, wiedział że takie przedsiębiorstwo ma służyć do popełnienia przestępstwa. Dodatkowe uprawnienia zyska także prokuratura, która będzie mogła dokonać tzw. zamrożenia prewencyjnego, polegającego na natychmiastowym zabezpieczeniu mienia na potrzeby późniejszej konfiskaty, jeśli zachodzi podejrzenie wyzbycia mienia przed wydaniem nakazu zabezpieczenia. Zdaniem rządu, projekt zmian ma uderzyć przede wszystkim w oszustów gospodarczych, którzy działają wbrew zasadom uczciwej konkurencji oraz przestępców, którzy podszywają się pod biznesmenów.

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem stanie się przestępstwem - o projekcie zmian w Kodeksie Karnym

5 grudnia 2018

Choć projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 czerwca 2018 r. jest obecnie na etapie opiniowania, już dziś wzbudza dyskusje. Przewiduje on bowiem szereg nowych rozwiązań jak choćby poprawienie skuteczności mechanizmów wymuszających wykonywanie rozstrzygnięć sądu sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem czy zwiększenie ochrony interesu...

Od 1 stycznia PIT wypełni Krajowa Administracja Skarbowa

5 grudnia 2018

Wraz z początkiem nowego roku wejdą w życie istotne ułatwienia dla osób fizycznych. Otóż nie będą one musiały samodzielnie wypełniać PITu, gdyż będzie mógł to zrobić za nie sam urzędnik skarbowy. Obecnie każdy podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe w formie papierowej bądź elektronicznej (poprzez system e-Deklaracje). Od stycznia do wskazanych...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną